Wanneer een tand te diep afgebroken is of een ingesloten wijsheidstand ontsteekt, dient deze verwijderd te worden. Dit kan hier gebeuren door de tandarts of kaakchirurg.