Wanneer een tand toch verloren gaat, kan een kunstwortel (implantaat) voorzien worden om de tand te herstellen. Voor het plaatsen van een implantaat kan u terecht bij onze kaakchirurg.