Tijdens de jaarlijkse gebitscontrole controleert de tandarts op goede poetsgewoontes, cariës (gaatjes), tandvleesproblemen en eventuele afwijkingen. Vroegtijdige diagnose en een optimale dagelijkse mondhygiëne voorkomen ingrijpende behandelingen op lange termijn.Tijdens deze controle afspraak wordt er normaliter een tandsteenreiniging uitgevoerd alsook, indien nodig worden er radiografieën genomen.We adviseren u om minstens 1 maal per kalenderjaar op controle te komen. Dit omdat de terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor patiënten die regelmatig een tandarts bezoeken dan voor degenen die dat niet doen. ‘Regelmatig’ wil zeggen dat de patiënt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd.